Lập kế hoạch

Chiến lược cho sản phẩm mới, phân tích thị trường và dự toán kết quả kỳ vọng, ngân sách chi phí, và đo lường tương tác thực tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook